Marvin Hamster’s Music Emporium

Dvočasovno podsećanje na alternativnu muziku osamdesetih i devedesetih godina XX veka.
Emisija je počela da se emituje još 1982. na jednom studentskom radiju u Ajovi i tada je sva ta muzika bila nova. Danas se pravi u Kaliforniji i donosi nam nostalgiju upakovanu u ukusne blokove.